QX Real Estate

QX Development

QX development realiseert voor eigen rekening en risico én in opdracht van derden projecten

QX Real Estate

Commercieel vastgoed

Wij geloven in creativiteit door buiten vaste kaders te treden. We denken altijd verder dan waar klanten op korte termijn behoefte aan hebben. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Specialistisch en functioneel inzicht over werkomgevingen verenigen wij met creativiteit en innovatie. Expertise over ruimtelijke en bouwkundige aspecten, technische installaties, investeringskosten en commerciële consequenties worden op elkaar afgestemd.

QX Real Estate

Woningbouw

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen is onze passie. Wij betrekken actief belanghebbenden in een open planproces om de kwaliteiten van de de stedelijke omgeving of het landelijk gebied te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling.

QX Real Estate

Zorgvastgoed

Door nieuwe wet en regelgeving moet maatschappelijk vermogen effectief en doelmatig worden ingezet. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad voldoet niet aan de kwalitatieve eisen van deze tijd. Daarnaast zal door de vergrijzing de zorgvraag toenemen. Ondanks deze constateringen blijven nieuwe ontwikkelingen achter bij de vraag. Wij zien het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren.