QX Real Estate

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook bij QX Real Estate een belangrijk speerpunt waar wij bij ieder project rekening mee houden.

Economisch

Creëren van economische en sociale waarde

Wij geloven dat duurzaamheid resulteert in economische en sociale waarde. Wij kiezen ervoor waarde te creëren door te werken aan effectieve en rendabele oplossingen voor onze partners die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Innovatie

Vooruitstrevend

Innovatie is essentieel het vinden van krachtige duurzame oplossingen. Wij reiken onze klanten duurzame oplossingen aan, waarbij economische, milieukundige- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.

Doorontwikkelen

Transformatie

Een deel van de bestaande voorraad voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Door een creatieve benadering van vraagstukken blijken er vaak bijzondere oplossingen te zijn waarbij bestaand vastgoed een nieuw leven krijgt.

Prettig leefklimaat

Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing biedt voordelen in termen van comfort, een gezonder leefklimaat en een besparing van energie en geld. Om dit te bereiken werken wij nauw samen met onze co-makers met als doel alternatieve materialen en methoden toe te passen om zodoende de menselijke impact op het klimaat te beperken.

Duurzaamheid

Milieu

Duurzaam ontwikkelen betekent innovatieve oplossingen bedenken. Wij treffen alle mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten minimaal zijn en bevorderen en enthousiasmeren milieubewust handelen.